Actuarial Assumption

  Actuarial Assumption là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Assumption - Definition Actuarial Assumption - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Actuarial Assumption là gì?

  Actuarial Assumption là một giả định thống kê bảo hiểm là một ước lượng của một biến đầu vào không chắc chắn cho một mô hình tài chính, thường dùng cho mục đích tính toán phí bảo hiểm hoặc lợi nhuận. Ví dụ, một giả định thống kê bảo hiểm phổ biến liên quan đến việc dự đoán tuổi thọ của một người, cho tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và các yếu tố khác. Các chuyên gia định phí bảo hiểm sử dụng một bảng lớn các số liệu thống kê mà có tương quan với biến không chắc chắn cho một loạt các biến số dự báo quan trọng. Với các giá trị cho trước cho các biến dự báo một giả định thống kê bảo hiểm hợp lý có thể được thực hiện cho các biến không chắc chắn.
  • Actuarial Assumption là Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Actuarial Assumption nghĩa là Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm.
  Giả định thống kê bảo hiểm là rất quan trọng vì chúng cho phép chuyển nhượng rủi ro công bằng trong nhiều tình huống. Ví dụ, khi bảo lãnh phát hành chính sách bảo hiểm nhân thọ, phải hiểu được xác suất mà người được bảo hiểm có thể qua đời trong thời kỳ được bảo hiểm. Đưa ra một giả định thống kê bảo hiểm chính xác cho khả năng này, sẽ rất dễ dàng để tính toán phí bảo hiểm chính xác cho một chính sách như vậy. Nếu không có khả năng tính chính xác các xác suất này, sẽ rất ít người sẵn sàng bán bảo hiểm. Nếu họ làm vậy, sẽ phải tốn kém nhiều hơn để cho phòng ngừa rủi ro bất ngờ.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Actuarial Assumption

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Actuarial Assumption là gì? (hay Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm nghĩa là gì?) Định nghĩa Actuarial Assumption là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Assumption / Giả Định Thống Kê Bảo Hiểm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây