Actuarial Analysis

  Actuarial Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Analysis - Definition Actuarial Analysis - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Actuarial Analysis là gì?

  Actuarial Analysis là công tác nghiên cứu rủi ro của một nhà thống kê chuyên nghiệp có trình độ cao và được chứng nhận. Phân tích thống kê bảo hiểm sử dụng các mô hình thống kê để quản lý những điểm mù về tài chính bằng cách đưa ra các dự báo mang tính học thuật về các sự kiện trong tương lai. Các công ty bảo hiểm, ngân hàng, cơ quan chính phủ và các tập đoàn sử dụng phân tích thống kê bảo hiểm để thiết kế các chính sách bảo hiểm tối ưu, kế hoạch hưu trí, kế hoạch trợ cấp và phân tích rủi ro đầu tư.
  • Actuarial Analysis là Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Actuarial Analysis nghĩa là Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm.
  Ví dụ, phân tích thống kê bảo hiểm là một công việc quan trọng được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm để phân tích dữ liệu và đánh giá xác suất của một yêu cầu bồi thường bảo hiểm được nộp cho một sự kiện nhất định. Công việc này cho phép các công ty bảo hiểm dự đoán với một mức độ hợp lý số lượng chính xác các yêu cầu bảo hiểm họ sẽ phải chi trả, việc này giúp họ xác định phí bảo hiểm phải thu để duy trì lợi nhuận.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Actuarial Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Actuarial Analysis là gì? (hay Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm nghĩa là gì?) Định nghĩa Actuarial Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Analysis / Phân Tích Thống Kê Bảo Hiểm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây