Actual Authority

  Actual Authority là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Actual Authority - Definition Actual Authority - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thẩm Quyền Thực Tế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Actual Authority là gì?

  Actual Authority là những quyền hạn cụ thể, được trao một cách rõ ràng bởi một người ủy nhiệm (thường là một công ty bảo hiểm) cho một đại diện để thay mặt cho người ủy nhiệm đó. Quyền hạn này có thể rộng, là quyền hạn tổng thể hoặc nó có thể bị hạn chế trong những quyền hạn riêng biệt.
  • Actual Authority là Thẩm Quyền Thực Tế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Actual Authority nghĩa là Thẩm Quyền Thực Tế.
  Thẩm quyền thực tế phát sinh từ lời nói của người ủy nhiệm hoặc từ hành động hợp lý khiến cho người đại diện tin rằng người đó đã được trao quyền để hành động thay. Một người đại diện có thể nhận được thẩm quyền thực tế bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Nên có giấy ủy quyền, vì sẽ không dễ để thiết lập một thẩm quyền được đưa ra bằng lời nói. Trong một công ty, các văn bản trao thẩm quyền bao gồm các văn bản dưới luật và nghị quyết từ cuộc họp giám đốc, các văn bản này cho phép người được ủy quyền thay mặt công ty thực hiện một hành động nhất định.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Actual Authority

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Actual Authority là gì? (hay Thẩm Quyền Thực Tế nghĩa là gì?) Định nghĩa Actual Authority là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Actual Authority / Thẩm Quyền Thực Tế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây