Activity Driver Analysis

  Activity Driver Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Activity Driver Analysis - Definition Activity Driver Analysis - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Activity Driver Analysis là gì?

  Activity Driver Analysis là việc xác định và đánh giá các yếu tố liên quan đến chi phí hàng hóa và dịch vụ. Phương pháp phân tích các nhân tố tạo ra chi phí hoạt động là một phần của của phương pháp phân tích xác lập chi phí dựa trên hoạt động (activity-based costing) và giúp quản lý theo dõi chi phí của các hoạt động nhất định đối với các đối tượng chịu chi phí. Phương pháp này so sánh các nhân tố tạo ra chi phí hoạt động khác nhau và các chi phí liên quan nhằm giảm thiểu chi phí và tăng hiệu suất hoạt động.
  • Activity Driver Analysis là Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Activity Driver Analysis nghĩa là Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động.
  Chi phí dựa trên hoạt động là một loại chi phí xác định các hoạt động trong doanh nghiệp và ước tính các nguồn lực cần thiết để thực hiện mỗi hoạt động. Phương pháp phân tích các nhân tố tạo ra chi phí hoạt động xác định các yếu tố khác nhau mà sẽ ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến hoạt động đó và cho phép ban giám đốc đánh giá các nhân tố thay thế có thể hiệu quả hơn về mặt chi phí như là giờ máy, nhân công, vật liệu,...

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Activity Driver Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Activity Driver Analysis là gì? (hay Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động nghĩa là gì?) Định nghĩa Activity Driver Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Activity Driver Analysis / Phương Pháp Phân Tích Các Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây