Accrued Dividend

  Accrued Dividend là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accrued Dividend - Definition Accrued Dividend - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cổ Tức Tích Lũy
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accrued Dividend là gì?

  Accrued Dividend là một thuật ngữ kế toán đề cập đến các mục bảng cân đối các tài khoản cho cổ tức đã được công bố nhưng chưa thanh toán cho các cổ đông. Chi phí cổ tức phải trả (cổ tức tích luỹ) được đặt như một trách nhiệm, kể từ ngày kê khai, vẫn như vậy cho đến ngày thanh toán cổ tức.
  • Accrued Dividend là Cổ Tức Tích Lũy.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accrued Dividend nghĩa là Cổ Tức Tích Lũy.
  Không có quy định kế toán bắt buộc một khung thời gian, trong đó cổ tức tích luỹ phải được ghi chép vào bút toán, mặc dù hầu hết các công ty thường đặt nó một vài tuần trước khi đến hạn thanh toán. Sau khi cổ tức được công bố, nó sẽ được ghi nhận là tài sản của cổ đông và được coi là một khoản riêng biệt với cổ phiếu mà các cổ đông nắm giữ. Sự tách biệt này cho phép các cổ đông trở thành chủ nợ của công ty, do thanh toán cổ tức của họ, trong trường hợp có việc sáp nhập hoặc một số hoạt động hợp tác khác của công ty xảy ra.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accrued Dividend

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accrued Dividend là gì? (hay Cổ Tức Tích Lũy nghĩa là gì?) Định nghĩa Accrued Dividend là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accrued Dividend / Cổ Tức Tích Lũy. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây