Accrual Basic Of Accounting 2

  Accrual Basic Of Accounting là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accrual Basic Of Accounting - Definition Accrual Basic Of Accounting - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kế Toán Trên Cơ Sở Phát Sinh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accrual Basic Of Accounting là gì?

  Kế toán trên cơ sở phát sinh là một phương pháp kế toán ghi chép thu nhập và chi phí trong một thời kỳ trên cơ sở tất cả các khoản thu và chi phát sinh trong kỳ đó không phân biệt đã thực thu, thực chi hay chưa. Nhìn chung, cơ sở kế toán này thường bắt buộc áp dụng khi lập báo cáo tài chính cho người ngoài doanh nghiệp để phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAPP).
  • Accrual Basic Of Accounting là Kế Toán Trên Cơ Sở Phát Sinh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accrual Basic Of Accounting

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accrual Basic Of Accounting là gì? (hay Kế Toán Trên Cơ Sở Phát Sinh nghĩa là gì?) Định nghĩa Accrual Basic Of Accounting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accrual Basic Of Accounting / Kế Toán Trên Cơ Sở Phát Sinh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây