Accounting Trends And Techniques (Publication)

  Accounting Trends And Techniques (Publication) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Trends And Techniques (Publication) - Definition Accounting Trends And Techniques (Publication) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accounting Trends And Techniques (Publication) là gì?

  Accounting Trends And Techniques (Publication) là một ấn phẩm nổi bật được xuất bản ra hàng năm bởi Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA) để cập nhật cho các kế toán viên về những thông lệ báo cáo tài chính gần đây. Các ấn phẩm này đã được phát hành từ năm 1946.
  • Accounting Trends And Techniques (Publication) là Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accounting Trends And Techniques (Publication) nghĩa là Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm).
  Ấn phẩm bao gồm các mô tả chi tiết những yêu cầu bị áp đặt bởi các nguyên tắc kế toán mới. Nó bao gồm các ví dụ trong thực tế cho các công ty đại chúng sử dụng làm hướng dẫn cho các trường hợp khó khăn. Các ấn phẩm liên quan  giải quyết các vấn đề kế toán IFRS, kế hoạch về trợ cấp công nhân viên và các tổ chức phi lợi nhuận.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Trends And Techniques (Publication)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Trends And Techniques (Publication) là gì? (hay Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Trends And Techniques (Publication) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Trends And Techniques (Publication) / Các Xu Hướng Và Thủ Thuật Kế Toán (Ấn Phẩm). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây