Accounting Theory

  Accounting Theory là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Theory - Definition Accounting Theory - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Học Thuyết Kế Toán; Nguyên Lý Kế Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accounting Theory là gì?

  HỌC THUYẾT KẾ TOÁN cố gắng để mô tả vai trò của kế toán và bao gồm bốn loại lý thuyết kế toán: quy nạp lý thuyết cổ điển, lý thuyết thu nhập, các lý thuyết hữu dụng quyết định, và kinh tế thông tin / cơ quan lý thuyết: a. Lý thuyết cổ điển quy nạp là cố gắng để tìm thấy các nguyên tắc quy trình kế toán hiện hành được; b. Lý thuyết thu nhập cố gắng để xác định lợi nhuận thực sự của một tổ chức; c. Quyết định lý thuyết hữu ích : cố gắng để mô tả kế toán như là một quá trình cung cấp các thông tin liên quan đến các quyết định của nhà sản xuất d. Kinh tế lý thuyết thông tin / cơ quan của kế toán coi thông tin kế toán như là một giao dịch giữa đại lý hợp lý,với các lợi ích đi kèm.
  • Accounting Theory là Học Thuyết Kế Toán; Nguyên Lý Kế Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accounting Theory nghĩa là Học Thuyết Kế Toán; Nguyên Lý Kế Toán.
  Ngành học kế toán đã tồn tại từ Thế kỷ 15. Kể từ đó, cả doanh nghiệp và nền kinh tế đã phát triển rất nhiều. Nguyên lý kế toán là một môn học phát triển liên tục, vì nó phải thích ứng với cách thức kinh doanh mới, các tiêu chuẩn công nghệ mới và các lỗ hổng được phát hiện trong các cơ chế báo cáo. Các tổ chức như Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế giúp tạo ra các ứng dụng thực tế của nguyên lý kế toán và các chuyên gia như CPAs giúp các công ty điều hướng các chuẩn mực kế toán.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Theory

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Theory là gì? (hay Học Thuyết Kế Toán; Nguyên Lý Kế Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Theory là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Theory / Học Thuyết Kế Toán; Nguyên Lý Kế Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây