Accounting Information System – AIS

  Accounting Information System - AIS là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Information System - AIS - Definition Accounting Information System - AIS - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - AIS
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accounting Information System - AIS là gì?

  Accounting Information System - AIS là sự thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu tài chính và kế toán được sử dụng bởi những người có quyền quyết định. Hệ thống thông tin kế toán là một phương pháp dựa trên máy tính để theo dõi hoạt động kế toán kết hợp với các nguồn lực công nghệ thông tin. Các kết quả báo cáo thống kê có thể được sử dụng trong nội bộ ban giám đốc hoặc bên ngoài bởi các bên liên quan khác bao gồm cả các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan thuế.
  • Accounting Information System - AIS là Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - AIS.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accounting Information System - AIS nghĩa là Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - AIS.
  Một hệ thống thông tin kế toán kết hợp từ những thực hành kế toán truyền thống ví dụ như những quy tắc kế toán thông thường được chấp nhận (GAAP) với nguồn lực công nghệ thông tin hiện đại. 6 yếu tố tạo nên thông tin kế toán điển hình:Người - Những người sử dụng thông tin.Thủ tục và hướng dẫn - phương pháp truy suất và xử lý dữ liệu. Dữ liệu - thông tin cần thiết để hoạt động kinh doanh của tổ chức. Phần mềm - chương trình máy tính được sử dụng để xử lý dữ liệu. Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin - phần cứng được sử dụng để vận hành hệ thống. Kiểm soát nội bộ - biện pháp an ninh để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Information System - AIS

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Information System - AIS là gì? (hay Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - AIS nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Information System - AIS là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Information System - AIS / Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - AIS. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây