Accounting Entity 2

  Accounting Entity là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Entity - Definition Accounting Entity - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đơn Vị Kế Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accounting Entity là gì?

  Accounting Entity là một đơn vị kinh tế được xác định rõ ràng được hạch toán riêng. Một đơn vị kế toán có thể là một doanh nghiệp hoặc một bộ phận của một doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động kinh tế, có tài sản kinh tế và tài nguyên phải được hạch toán, và tách biệt với các giao dịch cá nhân của chủ sở hữu. Khi một đơn vị kế toán được xác định, các giao dịch trong đơn vị cụ thể được hạch toán. Các đơn vị không nên linh hoạt hoặc thay đổi thường xuyên, để đảm bảo tính chính xác của kế toán.
  • Accounting Entity là Đơn Vị Kế Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accounting Entity nghĩa là Đơn Vị Kế Toán.
  Các đơn vị kế toán được tách ra để một kế toán viên có thể tập trung vào. Điều này cho phép kế toán ghi lại và báo cáo các giao dịch dành riêng cho đơn vị đó. Khi một đơn vị được thành lập, kế toán có thể xác định các luồng tiền và giao dịch sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn vị.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Entity

   Tổng kết

   Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Entity là gì? (hay Đơn Vị Kế Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Entity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Entity / Đơn Vị Kế Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

   BÌNH LUẬN

   Vui lòng nhập bình luận của bạn
   Vui lòng nhập tên của bạn ở đây