Accounting Changes And Error Correction

  Accounting Changes And Error Correction là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Changes And Error Correction - Definition Accounting Changes And Error Correction - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accounting Changes And Error Correction là gì?

  Accounting Changes And Error Correction là yêu cầu đối với kế toán và báo cáo thay đổi của nguyên tắc kế toán, thay đổi ước tính kế toán, thay đổi đơn vị báo cáo hoặc điều chỉnh giao dịch. Kế toán thay đổi và sửa lỗi là một tuyên bố của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính (FASB) và là một tuyên bố về chuẩn mực kế toán tài chính (SFAS). Nó phác thảo các quy tắc để sửa chữa và áp dụng các thay đổi cho báo cáo tài chính. Tuyên bố này, Số 154, đã thay thế Tuyên bố FASB số 3 và Ủy ban Nguyên tắc Kế toán (APB) số 20. Nó được ban hành vào tháng 5 năm 2005.
  • Accounting Changes And Error Correction là Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accounting Changes And Error Correction nghĩa là Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi.
  Hai cơ quan chuẩn mực kế toán chính, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) và Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), có những cách hiểu khác nhau về các quy tắc và nguyên tắc kế toán nhưng làm việc cùng nhau để tạo ra sự thống nhất khi có thể. Tuyên bố Kế toán thay đổi và sửa lỗi tương tự như "Chính sách kế toán, thay đổi về ước tính và sai sót kế toán" của IASB được phát hành năm 2003.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Changes And Error Correction

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Changes And Error Correction là gì? (hay Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Changes And Error Correction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Changes And Error Correction / Kế Toán Điều Chỉnh Và Sửa Lỗi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây