Accountant’s Opinion

  Accountant's Opinion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accountant's Opinion - Definition Accountant's Opinion - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ý Kiến Của Kế Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accountant's Opinion là gì?

  Accountant's Opinion là một bản cáo bạch được ký bởi một kế toán độc lập nêu rõ ý kiến ​​của mình về chất lượng thông tin có trong các chứng từ kế toán và hồ sơ tài chính của công ty.
  • Accountant's Opinion là Ý Kiến Của Kế Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accountant's Opinion nghĩa là Ý Kiến Của Kế Toán.
  Bản cáo bạch ​​của kế toán viên có thể đủ tiêu chuẩn hoặc không đủ tiêu chuẩn. Khi ý kiến ​​đủ điều kiện, kế toán sẽ đặt câu hỏi về các nguyên tắc kế toán và / hoặc phạm vi của thông tin được cung cấp. Một ý kiến ​​không đủ tiêu chuẩn được đưa ra khi kế toán thấy rằng thông tin đã cho trong báo cáo tài chính là hợp lý. Nói cách khác, một ý kiến ​​không đủ tiêu chuẩn là mong muốn trong khi một ý kiến ​​đủ điều kiện thì không.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accountant's Opinion

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accountant's Opinion là gì? (hay Ý Kiến Của Kế Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Accountant's Opinion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accountant's Opinion / Ý Kiến Của Kế Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây