Accountant’s Letter

  Accountant's Letter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accountant's Letter - Definition Accountant's Letter - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thư Kế Toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accountant's Letter là gì?

  Accountant's Letter là một lá thư thường đi trước một báo cáo tài chính. Thư của kế toán viên được sản xuất bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty. Nó tóm tắt phạm vi kiểm toán của kế toán và kết quả của nó trong các điều khoản rất chung chung. Thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau với thuật ngữ "ý kiến ​​của kiểm toán viên".
  • Accountant's Letter là Thư Kế Toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Accountant's Letter nghĩa là Thư Kế Toán.
  Thư của kế toán thường thể hiện ý kiến ​​"sạch", có nghĩa là kế toán viên hoặc công ty kế toán tin rằng báo cáo tài chính là chính xác và họ trình bày khá chính xác tình trạng tài chính của công ty. Ý kiến ​​"đủ điều kiện" cho thấy sự thiếu sót trong quy trình hoặc bản trình bày của công ty (có nghĩa là báo cáo tài chính có thể không chính xác hoặc có thể không phù hợp với GAAP).

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accountant's Letter

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accountant's Letter là gì? (hay Thư Kế Toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Accountant's Letter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accountant's Letter / Thư Kế Toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây