Account Reconcilement

  Account Reconcilement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Account Reconcilement - Definition Account Reconcilement - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hợp Nhất Các Tài Khoản
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Account Reconcilement là gì?

  Account Reconcilement là quá trình xác nhận của hai ghi chép độc lập trong một tài khoản là bằng nhau. Quá trình có thể xảy ra trong nội bộ ngân hàng hoặc công ty kinh doanh môi giới, ví dụ tài khoản sổ cái và ghi chép tài khoản cá nhân. Điêu chỉnh tài khoản cũng xảy ra khi một khách hàng của một ngân hàng hoặc người môi giới xác nhận rằng tài khoản cá nhân của anh ta hoặc cô ta phù hợp với những điều mà đã được báo cáo trên báo cáo định kỳ. Điều khoản đó có thể liên quan tới việc cân bằng các sổ sách và các ghi nhận của một tổ chức kinh doanh với các chương trình phần mềm và dữ liệu sổ sách.
  • Account Reconcilement là Hợp Nhất Các Tài Khoản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Account Reconcilement nghĩa là Hợp Nhất Các Tài Khoản.
  Hợp nhất các tài khoản trong phạm vi giới hạn của các tổ chức tài chính là điều chỉnh chính và làm đúng theo chức năng, và nó là một điểm trọng yếu cho các điều chỉnh bên ngoài trong việc kiểm toán thường xuyên của công ty. Khách hàng của công ty cũng cần ghi nhân chính xác và báo cáo kịp thời các sai lệch. Với sự tiến bộ của hệ thống máy tính trong công tác ghi nhận các giao dịch và bộ phận khách hàng, các điều chỉnh thường xuyên thường diễn ra ở công đoạn làm tròn những số nhỏ đến cả đơn vị hào giữa các nguồn khác nhau. Các lỗi càng   nhiều,càng khó để cân bằng hai tài khoản.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Account Reconcilement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Account Reconcilement là gì? (hay Hợp Nhất Các Tài Khoản nghĩa là gì?) Định nghĩa Account Reconcilement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Account Reconcilement / Hợp Nhất Các Tài Khoản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây