Account

  Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Account - Definition Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sổ Sách Kế Toán, Tài Khoản, Khoản Mục Kế Toán, Bản Kê, Bản Tường Trình, Bản Báo Cáo, Năm Báo Cáo, Tài Khóa, Sự Quyết Toán, Sự Thanh Toán Kỳ Hạn Cuối (Hối Phiếu), Khách Hàng, Bên Mua
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Account là gì?

  • Account là Sổ Sách Kế Toán, Tài Khoản, Khoản Mục Kế Toán, Bản Kê, Bản Tường Trình, Bản Báo Cáo, Năm Báo Cáo, Tài Khóa, Sự Quyết Toán, Sự Thanh Toán Kỳ Hạn Cuối (Hối Phiếu), Khách Hàng, Bên Mua.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Account là gì? (hay Sổ Sách Kế Toán, Tài Khoản, Khoản Mục Kế Toán, Bản Kê, Bản Tường Trình, Bản Báo Cáo, Năm Báo Cáo, Tài Khóa, Sự Quyết Toán, Sự Thanh Toán Kỳ Hạn Cuối (Hối Phiếu), Khách Hàng, Bên Mua nghĩa là gì?) Định nghĩa Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Account / Sổ Sách Kế Toán, Tài Khoản, Khoản Mục Kế Toán, Bản Kê, Bản Tường Trình, Bản Báo Cáo, Năm Báo Cáo, Tài Khóa, Sự Quyết Toán, Sự Thanh Toán Kỳ Hạn Cuối (Hối Phiếu), Khách Hàng, Bên Mua. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây