Acceptance Of Office By Trustee

  Acceptance Of Office By Trustee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Acceptance Of Office By Trustee - Definition Acceptance Of Office By Trustee - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Acceptance Of Office By Trustee là gì?

  Acceptance Of Office By Trustee là sự hiểu biết qua lại về bất động sản mà một người sở hữu với ngụ ý rằng họ sẽ đảm đương những nhiệm vụ hành chính sau khi được đề cử. Việc công nhận chức danh của ủy viên về cơ bản là một cách chính thức chấp nhận trách nhiệm phụng sự với vai trò một người được ủy thác. Sau khi được đề cử, ủy viên có thể từ chối phục vụ nhưng không thể từ chối sau khi đã công nhận, và cũng không được ủy thác trách nhiệm cho người khác. 
  • Acceptance Of Office By Trustee là Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Acceptance Of Office By Trustee nghĩa là Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên.
  Ủy viên là một người hoặc tổ chức đã có quyền hợp pháp để giữ tài sản thay mặt cho người nhận. Họ hành động thay mặt cho người thụ hưởng và được phép ra quyết định dựa trên các tiêu chí chuyên môn và đánh giá tốt nhất.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Acceptance Of Office By Trustee

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Acceptance Of Office By Trustee là gì? (hay Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên nghĩa là gì?) Định nghĩa Acceptance Of Office By Trustee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acceptance Of Office By Trustee / Việc Công Nhận Chức Danh Của Ủy Viên. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây