Accelerated Cost Recovery System (ACRS)

  Accelerated Cost Recovery System (ACRS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accelerated Cost Recovery System (ACRS) - Definition Accelerated Cost Recovery System (ACRS) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Accelerated Cost Recovery System (ACRS) là gì?

  Hệ thống khấu hao nhằm mục đích thuế do Bộ luật Thuế Thu hồi Kinh tế (Economic Recovery Tax Act) năm 1981 thiết lập và được Bộ luật Cải cách Thuế (Tax Reform Act) năm 1986 tu chính lại. Loại của tài sản xác định nhóm của nó. Thay vì cung cấp các bảng bắt buộc, các phương pháp khấu hao quy định được phân bổ cho từng nhóm tài sản. Với các nhóm 3,5,7, và 10 năm, phương pháp khấu hao thích hợp là phương pháp số dư giảm dần 200%. Với tài sản từ 15 đến 20 năm, phương pháp thích hợp là phương pháp số dư giảm dần 150%, sẽ chuyển dùng phương pháp đường thẳng nếu nó cho mức khấu hao lớn hơn.
  • Accelerated Cost Recovery System (ACRS) là Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accelerated Cost Recovery System (ACRS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accelerated Cost Recovery System (ACRS) là gì? (hay Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh nghĩa là gì?) Định nghĩa Accelerated Cost Recovery System (ACRS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accelerated Cost Recovery System (ACRS) / Hệ Thống Thu Hồi Chi Phí Nhanh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây