AC-DC Option

  AC-DC Option là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng AC-DC Option - Definition AC-DC Option - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quyền Chọn AC-DC
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt DC

  Định nghĩa - Khái niệm

  AC-DC Option là gì?

  AC-DC Option là một công cụ phát sinh mang lại cho nhà đầu tư quyền - nhưng không phải là nghĩa vụ - mua (quyền chọn mua) hoặc bán (quyền chọn bán) chứng khoán ở một mức giá nhất định (giá xác định) và nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hoặc bán tại một thời điểm cụ thể sau khi quyền chọn có hiệu lực, thay vì tại thời điểm mua. Quyền chọn AC-DC về cơ bản là một hình thức quyền chọn, và trong tương lai nó có thể trở thành quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán theo quyết định của người mua.
  • AC-DC Option là Quyền Chọn AC-DC.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  AC-DC Option nghĩa là Quyền Chọn AC-DC.
  Giá trị của quyền chọn AC-DC dựa trên một công thức phức tạp mà xem xét đến tất cả các biến số. Tùy chọn AC-DC là một loại quyền chọn lai (exotic option), có nghĩa là nó có điều khoản phức tạp hơn so với quyền chọn truyền thống -  các quyền chọn giản đơn (plain - vanilla option)

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan AC-DC Option

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế AC-DC Option là gì? (hay Quyền Chọn AC-DC nghĩa là gì?) Định nghĩa AC-DC Option là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng AC-DC Option / Quyền Chọn AC-DC. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây