Abstract Of Title

  Abstract Of Title là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Abstract Of Title - Definition Abstract Of Title - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Abstract Of Title là gì?

  Abstract Of Title là một bản tóm lược quyền sở hữu đối với tài sản thực. Bản tóm tắt này liệt kê các chủ sở hữu hiện tại, tất cả những hoạt động hợp pháp được thực hiện hoặc sử dụng đối với tài sản đó, chẳng hạn như quyền giữ thế chấp, các vụ kiện pháp lý, sự thỏa mãn các khiếu nại, và các thông tin khác có ảnh hưởng đến quyền sở hữu. Điều này được sử dụng để quyết định tài sản này đã được sở hữu hay chưa. Một bản tóm tắt danh nghĩa là bước cần thiết để có được sự bảo hiểm quyền sở hữu.
  • Abstract Of Title là Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Abstract Of Title nghĩa là Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa.
  Bản tóm tắt danh nghĩa bao gồm những lần chuyển nhượng (conveyance), trợ cấp (grant),  di chúc thừa kế, quyền đòi thế chấp cũng những quyền cho phép nắm giữ thế chấp. Nó cũng cung cấp bằng chứng, chứng cớ, sự đền bù hoặc các loại thông tin khác liên quan đến một khoản tài sản. Tất cả những người mua tiềm năng của tài sản đó đều nên có bản tóm tắt này để quyết định quan hệ pháp lý của tài sản này.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Abstract Of Title

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Abstract Of Title là gì? (hay Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa nghĩa là gì?) Định nghĩa Abstract Of Title là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abstract Of Title / Bản Tóm Tắt Danh Nghĩa. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây