Danh sách

Chief Technology Officer (CTO)

Chief Technology Officer (CTO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chief Technology Officer (CTO)/Giám đốc Công nghệ (CTO) trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Cash Allowance

Cash Allowance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cash Allowance/Trợ cấp tiền mặt trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Cash Awards

Cash Awards là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cash Awards/Các giải thưởng tiền mặt trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Burden Rate

Burden Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Burden Rate/Tỷ lệ gánh nặng trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Bullet Dodging

Bullet Dodging là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bullet Dodging/Bullet dodging trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Brought Over The Wall

Brought Over The Wall là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brought Over The Wall/Mang Over The Wall trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Break In Service

Break In Service là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Break In Service/Phá vỡ Trong Dịch vụ trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Back Pay

Back Pay là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Back Pay/lương truy cấp trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Aguinaldo

Aguinaldo là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Aguinaldo/Aguinaldo trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp