Danh sách

Donor Advised Fund

Donor Advised Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Donor Advised Fund/Quỹ khuyên các nhà tài trợ trong Từ thiện - Tài sản