Danh sách

Yugen Kaisha (YK)

Yugen Kaisha (YK) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yugen Kaisha (YK)/Yugen Kaisha (YK) trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Yankee Market

Yankee Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yankee Market/thị trường Yankee trong Thị trường Mỹ - Thị trường

Xetra

Xetra là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Xetra/Xetra trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

World Federation Of Stock Exchanges

World Federation Of Stock Exchanges là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Federation Of Stock Exchanges/Thế giới Liên đoàn các giao dịch chứng khoán trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

World Bank Group

World Bank Group là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Bank Group/Nhóm Ngân hàng Thế giới trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

World Equity Benchmark Series (WEBS)

World Equity Benchmark Series (WEBS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Equity Benchmark Series (WEBS)/Thế giới Equity Benchmark Series (webs) trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Weekend Effect

Weekend Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weekend Effect/Cuối tuần Hiệu lực thi hành trong Thị trường chứng khoán - Thị trường

Warsaw Stock Exchange (WSE)

Warsaw Stock Exchange (WSE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warsaw Stock Exchange (WSE)/Giao dịch chứng khoán Warsaw (WSE) trong Thị trường chứng khoán - Thị trường

Vienna Stock Exchange (WBAG) .VI

Vienna Stock Exchange (WBAG) .VI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vienna Stock Exchange (WBAG) .VI/Vienna Stock Exchange (WBAG) .VI trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

VINX 30

VINX 30 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng VINX 30/VINX 30 trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Vancouver Stock Exchange (VAN) .V

Vancouver Stock Exchange (VAN) .V là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vancouver Stock Exchange (VAN) .V/Vancouver Stock Exchange (VAN) v trong Thị trường chứng khoán - Thị trường

Valoren Number

Valoren Number là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valoren Number/Số Valoren trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

U-Shaped Recovery

U-Shaped Recovery là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U-Shaped Recovery/Phục hồi U-Shaped trong Thị trường chứng khoán - Thị trường

U.S. Agency for International Development (USAID)

U.S. Agency for International Development (USAID) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Agency for International Development (USAID)/Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho Hoa Kỳ (USAID) trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Unsponsored ADR

Unsponsored ADR là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsponsored ADR/Unsponsored ADR trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

United States Agency For International Development (USAID)

United States Agency For International Development (USAID) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United States Agency For International Development (USAID)/Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Unilateral Transfer

Unilateral Transfer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unilateral Transfer/Chuyển đơn phương trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC) Weighted Index

Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC) Weighted Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC) Weighted Index/Đài Loan chứng khoán Corporation (TSEC) Index Weighted trong Thiị trường quốc tế - Thị trường

Taiwan OTC Exchange (TWO)

Taiwan OTC Exchange (TWO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taiwan OTC Exchange (TWO)/Đài Loan OTC Exchange (HAI) trong Thị trường chứng khoán - Thị trường

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)/Xuyên Đại Tây Dương Thương mại và Hợp tác Đầu tư (TTIP) trong Thiị trường quốc tế - Thị trường