Danh sách

Wallflower

Wallflower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wallflower/cây đinh hương vàng trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Value Trap

Value Trap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Trap/bẫy giá trị trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Teaser Documents Defined

Teaser Documents Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Teaser Documents Defined/Tài liệu Teaser Defined trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Sunk Cost Trap

Sunk Cost Trap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sunk Cost Trap/Chìm Trap Chi phí trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Sunshine Trade

Sunshine Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sunshine Trade/Sunshine thương mại trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Solvency Cone

Solvency Cone là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Solvency Cone/Khả năng thanh toán Cone trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Scale In

Scale In là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Scale In/quy mô Trong trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Regret Avoidance

Regret Avoidance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Regret Avoidance/hối tiếc Tránh trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Regret Theory

Regret Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Regret Theory/hối tiếc Theory trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Peace Dividend

Peace Dividend là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Peace Dividend/Cổ tức hòa bình trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Net Order Imbalance Indicator (NOII)

Net Order Imbalance Indicator (NOII) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Net Order Imbalance Indicator (NOII)/Thứ tự cho sự thiếu cân Net Chỉ số (NOII) trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Media Effect

Media Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Media Effect/Truyền thông Hiệu lực thi hành trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Let Your Profits Run

Let Your Profits Run là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Let Your Profits Run/Hãy lợi nhuận của bạn Run trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

In The Pink

In The Pink là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng In The Pink/Trong The Pink trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

House Money Effect

House Money Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng House Money Effect/Nhà Tiền Hiệu lực thi hành trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Hot Hand

Hot Hand là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hot Hand/Hand nóng trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Home Country Bias

Home Country Bias là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Home Country Bias/Trang chủ Nước Bias trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Hindsight Bias

Hindsight Bias là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hindsight Bias/hindsight Bias trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Herd Instinct

Herd Instinct là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Herd Instinct/Bản năng bầy đàn trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch

Hammering

Hammering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hammering/đánh bằng búa trong Tâm lý giao dịch - Kỹ năng giao dịch