Danh sách

Investment Adviser Registration Depository (IARD)

Investment Adviser Registration Depository (IARD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Investment Adviser Registration Depository (IARD)/Cố vấn đầu tư đăng ký lưu ký (IARD) trong Quản lý thực hành - Tư vấn tài chính

Brochure Rule

Brochure Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brochure Rule/Brochure Rule trong Quản lý thực hành - Tư vấn tài chính

Best-Interest Contract Exemption (BICE)

Best-Interest Contract Exemption (BICE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Best-Interest Contract Exemption (BICE)/Best-Lãi Hợp đồng Miễn (Bice) trong Quản lý thực hành - Tư vấn tài chính