Danh sách

Transfer Of Physical Assets (TPA)

Transfer Of Physical Assets (TPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer Of Physical Assets (TPA)/Chuyển tài sản hữu hình (TPA) trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Restrictive Covenant

Restrictive Covenant là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Restrictive Covenant/ước hạn chế trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Opinion Of Title

Opinion Of Title là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Opinion Of Title/Ý kiến ​​của đề trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Open House

Open House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open House/Mở nhà, nhà công cộng hoặc chung cư trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Open Listing

Open Listing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Open Listing/mở danh bạ trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Housing Choice Voucher Program

Housing Choice Voucher Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Housing Choice Voucher Program/Chương trình nhà ở Choice Voucher trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Home Inspection

Home Inspection là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Home Inspection/Trang chủ Thanh tra trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Home Affordable Refinance Program (HARP)

Home Affordable Refinance Program (HARP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Home Affordable Refinance Program (HARP)/Trang chủ Chương trình Refinance Giá cả phải chăng (HARP) trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Fixing-Up Expenses

Fixing-Up Expenses là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fixing-Up Expenses/Sửa-Up Chi trong Mua nhà - Sở hữu nhà

First-Time Home Buyer

First-Time Home Buyer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng First-Time Home Buyer/First-Time Home Buyer trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Clear Title

Clear Title là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Clear Title/rõ ràng Tiêu đề trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Bidding War

Bidding War là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bidding War/Cuộc chiến đấu thầu trong Mua nhà - Sở hữu nhà

Affordable Market Value (AMV)

Affordable Market Value (AMV) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Affordable Market Value (AMV)/Giá cả phải chăng Giá trị thị trường (AMV) trong Mua nhà - Sở hữu nhà