Danh sách

Zakat

Zakat là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zakat/zakat trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Winner’s Curse

Winner's Curse là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winner's Curse/Lơi nguyên của kẻ thăng cuộc trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Wisdom of Crowds

Wisdom of Crowds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wisdom of Crowds/Sự khôn ngoan của Đám đông trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

The Wealth Effect

The Wealth Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Wealth Effect/Sự giàu có Hiệu lực thi hành trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Unbiased Predictor

Unbiased Predictor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unbiased Predictor/Predictor không thiên vị trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Traveler’s Dilemma

Traveler's Dilemma là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Traveler's Dilemma/Tiến thoái lưỡng nan du lịch trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Tulipmania

Tulipmania là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tulipmania/hội chứng hoa tulip trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Tit for Tat

Tit for Tat là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tit for Tat/Trả thù người nào trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Theodore W. Schultz

Theodore W. Schultz là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Theodore W. Schultz/Theodore W. Schultz trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Stump the Chump

Stump the Chump là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stump the Chump/Stump các khúc gỗ trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Sports Illustrated Swimsuit Issue Indicator

Sports Illustrated Swimsuit Issue Indicator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sports Illustrated Swimsuit Issue Indicator/Sports Illustrated Swimsuit Issue Chỉ số trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

S-Score

S-Score là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng S-Score/S-Điểm trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Social Choice Theory

Social Choice Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Choice Theory/Lý thuyết Choice xã hội trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Shakeout

Shakeout là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shakeout/Lắc ra trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Self-Enhancement

Self-Enhancement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Self-Enhancement/Tự Enhancement trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Self-Interest

Self-Interest là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Self-Interest/Vụ lợi trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Search Theory

Search Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Search Theory/Lý thuyết tìm kiếm trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Search Cost

Search Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Search Cost/Kiếm Chi phí trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Sacred Cow

Sacred Cow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sacred Cow/Bò thiêng liêng trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Risk Lover

Risk Lover là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Risk Lover/Lover rủi ro trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học