Danh sách

XCD (Eastern Caribbean Dollar)

XCD (Eastern Caribbean Dollar) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XCD (Eastern Caribbean Dollar)/XCD (Đông Dollar Caribbean) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

WM/Reuters Benchmark Rates

WM/Reuters Benchmark Rates là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng WM/Reuters Benchmark Rates/Giá Benchmark WM / Reuters trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

XOF (West African CFA Franc)

XOF (West African CFA Franc) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng XOF (West African CFA Franc)/XOF (Tây Phi CFA Franc) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Weak Dollar

Weak Dollar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak Dollar/Dollar yếu trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

U.S. Dollar Index – USDX Definition

U.S. Dollar Index - USDX Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Dollar Index - USDX Definition/Hoa Kỳ Dollar Index - USDX Definition trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

USD

USD là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng USD/đô la Mỹ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Unsterilized Foreign Exchange Intervention

Unsterilized Foreign Exchange Intervention là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsterilized Foreign Exchange Intervention/Tiệt trùng Can thiệp ngoại hối trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Uncovered Interest Rate Parity – UIP

Uncovered Interest Rate Parity – UIP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncovered Interest Rate Parity – UIP/Uncovered Lãi suất chẵn lẻ - UIP trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Translation Risk

Translation Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Translation Risk/dịch rủi ro trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tugrik (MNT)

Tugrik (MNT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tugrik (MNT)/Tugrik (MNT) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Turkmenistan Manat- TMT

Turkmenistan Manat- TMT là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turkmenistan Manat- TMT/Turkmenistan Manat- TMT trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Triangular Arbitrage

Triangular Arbitrage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Triangular Arbitrage/Arbitrage tam giác trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tomorrow Next – Tom Next

Tomorrow Next - Tom Next là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tomorrow Next - Tom Next/Ngày mai Tiếp - Tom Tiếp theo trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Tobin Tax

Tobin Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tobin Tax/thuế Tobin trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Time-Based Currency

Time-Based Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Time-Based Currency/Time-Based tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Weak Currency

Weak Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak Currency/yếu ngoại tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Suriname Guilders

Suriname Guilders là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Suriname Guilders/Suriname guilders trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Super Currency

Super Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Super Currency/siêu tệ trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex

Sterilized Intervention

Sterilized Intervention là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sterilized Intervention/Can thiệp tiệt trùng trong Khái niệm giao dịch Forex nâng cao - Giao dịch tiền tệ & Forex

China’s State Administration Of Foreign Exchange (SAFE)

China's State Administration Of Foreign Exchange (SAFE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng China's State Administration Of Foreign Exchange (SAFE)/Quản lý Nhà nước Trung Quốc về ngoại hối (SAFE) trong Chiến lược & Kiến thức giao diịch Forex - Giao dịch tiền tệ & Forex