Danh sách

Riding the Yield Curve

Riding the Yield Curve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Riding the Yield Curve/Cưỡi đường cong lãi suất trong Giao dịch thu nhập cố định - Mua bán

Non-Marketable Security

Non-Marketable Security là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Non-Marketable Security/Non-Marketable an ninh trong Giao dịch thu nhập cố định - Mua bán

Negative Bond Yield

Negative Bond Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Negative Bond Yield/Năng suất Bond tiêu cực trong Giao dịch thu nhập cố định - Mua bán

Fixed Income Clearing Corporation (FICC)

Fixed Income Clearing Corporation (FICC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fixed Income Clearing Corporation (FICC)/Clearing Corporation thu nhập cố định (FICC) trong Giao dịch thu nhập cố định - Mua bán

Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)

Asset-Backed Commercial Paper (ABCP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)/Thương Giấy Asset-Backed (ABCP) trong Giao dịch thu nhập cố định - Mua bán